Oppstartsseminar for brukermedvirkning

Prosjektet er inne i en fase der det er viktig å få klarlagt hvilke fremtidige behov som bør og kan dekkes for ulike grupper av brukere. Selv om det finnes en rekke interne og eksterne brukergrupper med tilknytning til Domkkiren, … Les mer

Varene er kommet og arbeidet er i gang

Kleberstein i ulike formater er ankommet. Steinen kommer opprinnelig fra Målselv i Troms, men er kjøpt inn via NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). I Trondheim er en del av steinene blitt saget til og klargjort for videre tilhogging i Bygghytten ved … Les mer

Droner, laser, lifter og blits

Det er for tiden full aktivitet med digital oppmåling av Domkirken. Både innvendig og utvendig fotograferes hver overflate og detalj. Dette gir igjen grunnlag for produksjon av målholdige, perspektivløse og høyoppløselige bilder, såkalt fotogrammetri. Både steinkonservatorer ved AM-UiS og vi … Les mer

Politikerbesøk fra Venstre

En liten, men like fullt viktig, delegasjon med sentrale Venstre-politikere har besøkt oss (Prosjektledelsen) og fått en befaring i Domkirken og Bygghytten: Stortingsrepresentant Iselin Nybø, rådgiver Idun Helle og tidligere statsråd Odd Einar Dørum. Vi informerte om hva, hvordan og … Les mer

Jørn Holme på snarvisitt

Riksantikvar Jørn Holme har igjen avlagt et besøk hos oss i Domkirken 2025 . Han traff, utrolig nok, en godværsdag og fikk oppleve den nye, flotte bygghytten og en omvisning i stillaset ved østfasaden. Holme viser stor interesse for vårt arbeid … Les mer

Bygghytten åpnet og i full drift.

Den 10. juni ble bygghytten offisielt åpnet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Tunet ble fylt av gjøgleri, sang, taler, (Tamaras) byggrøt og mange begeistrede besøkende, noen i embeds medfør, andre av ren interesse. De som ville fikk også en tur opp … Les mer

Offisiell åpning av bygghytten 10. juni

Mange har undret seg over bygget som de siste månedene har reist seg mellom Domkirken og Bispekapellet. Den 10. juni kl 11 er det åpent for alle som vil til å komme og se. (Program vedlagt). Da er det nemlig offisiell … Les mer