Ytterligere undersøkelser av murverket

I et samarbeid mellom Arkeologisk museum- UiS og Forsvarsbygg foretar vi nå den siste omfattende kartleggingen av tilstanden på Domkirkens murverk. En rekke mørtellprøver er sendt til Torben Seir (Danmark) for analyse og en rekke steder åpnes nå sementfugene for å kontrollere tilstanden til det historiske (hovedsakelig middelalderske) murverkerket bakenfor. På noen steder vil det bli tatt boreprøver helt inn mot murkjernen.

Spørsmål om reparasjoner, utskiftinger og ikke minst kalkpussing av kirkemurene må utredes vitenskapelig før man treffe valg og beslutninger, og svarene ligger ofte her, gjemt bak fugene og dypt inne i murenes kjerne.

Muren sjekkes både høyt og lavt med særlig fokus på områder som har vært gjenstand for tidligere reparasjoner og endringer. Oppe i kurven står Espen Marthinsen (Forsvarsbygg) og George Murphy (AM-UiS).

Det romanske (og dermed eldste) murverket slik vi har sett det i ca 70 år; med blottlagte steiner og fuger i sement. Her er det etter hvert mange små sprekker og hyller som samler vann og potensielt bidrar til at gammel mørtel brytes ned. Vår oppgave er å stoppe/ bremse forfallet på måter som hører naturlig hjemme i den antikvariske konteksten.

Høyt henger de og blide er de. Espen Marthinsen (Forsvarsbygg) og George Murphy (AM-UiS). Været spiller på lag.

Facebooktwitterlinkedin