Kontakt

Vernemyndighet: Riksantikvaren

Hege Sejnæs Eilertsen
Tlf: 98202715
E-post: hege.sejnaes.eilertsen@ra.no

Harald Ibenholt
Tlf: 98 20 27 71
E-post: harald.ibenholt@ra.no

Oppdragsgiver: Stavanger Kirkelige Fellesråd
Rune Skagestad
Tlf: 51840402/ 46 50 44 77
E-post: rs467@kirken.no

Prosjektleder: Stavanger Eiendom/ Stavanger kommune
ved Britta Goldberg
Tlf: 482 61 704
E-post: britta.goldberg@museumstavanger.no

Restaureringsarkitekter: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram
ved Per M. Schjelderup og Live Gram
Tlf: 952 31 404 (PMS)/ 92 22 69 79 (LG)
E-post: per@sgram.no / live@sgram.no

Byggeleder: Bengt Frantzen, Head Energy as
Tlf: 90950665/ e-post: bengt.frantzen@headenergy.no

Håvard Bjelland, Head Energy as

Tlf: 478 33 582/ e-post: Havard.bjelland@headenergy.no

Ansvarlig for klebersteinsarbeider: Arkelogisk museum/ UIS

Yen Ngoc Nguyen- Prosjektleder Tlf.920 19 672/ yen.n.nguyen@uis.no

Nettsider

Riksantikvaren
www.riksantikvaren.no

Stavanger Kirkelige fellesråd
www.kirken.stavanger.no

Domkirkens menighet
www.stavangerdomkirke.no

Stavanger kommune
www.stavanger.kommune.no

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as
www.sgram.no

Arkeologisk museum – Universitetet i Stavanger
www.uis.no/nb/arkeologisk-museum