Kontakt

Vernemyndighet:
Riksantikvaren

Hege Sejnæs Eilertsen
Tlf: 98202715
E-post: hege.sejnaes.eilertsen@ra.no

Harald Ibenholt
Tlf: 98 20 27 71
E-post: harald.ibenholt@ra.no

Oppdragsgiver:
Stavanger Kirkelige Fellesråd ved Kirkevergen i Stavanger,
Svein Inge Thorstvedt
Tlf: 51840402
E-post: st523@kirken.no

Prosjektleder:
Stavanger Eiendom/ Stavanger kommune
ved Britta Goldberg
Tlf: 51 50 74 28 / 482 61 704
E-post: britta.goldberg@stavanger.kommune.no

Restaureringsarkitekter:
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram
ved Per M. Schjelderup og Live Gram
Tlf: 952 31 404 (PMS)/ 92 22 69 79 (LG)
E-post: per@sgram.no / live@sgram.no

Byggeleder:
Bengt Frantzen
Tlf: 90950665
E-post: bengt.frantzen@metieroec.no

Ansvarlig for klebersteinsarbeider:

Arkeologisk museum/ UiS

Overingeniør konservering Solveig Jónsdottir
Tlf: 51 83 26 89/ 911 55 423
E-post: solveig.jonsdottir@uis.no

Steinkonservator Ann Meeks
Tlf: 916 09 269
E-post: a.meeks-hjemgaard@uis.no