Sensasjonelle funn i Nordtårnets kjeller

Nye arkeologiske funn fra Domkirken, er nå offentliggjort av Arkeologisk Museum-UiS. Aftenbladet formulerer det slik; […] nesten for godt til å være sant? Hele sannheten vet vi selvsagt ikke, men det er åpenbart at våre lokale arkeologer her har gjort … Les mer

Forske på steinlim?

UiS lyser ut stipendiatstilling med stor relevans for Stavanger domkirke: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/257154/stipendiat-i-historisk-bruk-av-steinlim

Alteret skjæres til

Bearbeidelse av jern, tre og stein har en historikk som har fulgt Domkirken fra den ble bygget. I arbeidet med selve det autentiske bygget og dets historiske inventar, følges dette også opp i selve utførelsen; i hvordan materialene restaureres, bearbeides … Les mer

700 år gammel vis mann funnet

Under sitt arbeid i Stavanger Domkirke fant arkeologer ved Arkeologisk museum-UiS en 700 år gammel figur skåret i elfenben. Funnet ble gjort i kjelleren under søndre tårn (dåpssakristiet). Mye tyder på at figuren forstiller Melkior, en av de tre vise … Les mer

Pris til prosjektets murere!

Murerne som har jobbet på Domkirkens vegger helt siden prosjektets oppstart, blir nå hedret med gjev pris for sitt arbeid. Vi har hatt stor glede av et samarbeid preget av ansvarlighet, samarbeidsevne, lærevillighet og åpenhet i møte med store utfordringer. … Les mer

Refleksjon fra en steinhogger

De siste fem årene har restaureringstekniker Erik Akira Inman vært en av de mange dyktige ansatte hos Arkeologisk museum- UiS som har jobbet med restaureringen av Stavanger domkirke. Han har i siste utgave av Fra Haug ok Heidni gjort seg … Les mer

En halv million til 3D av Stavanger domkirke

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke ble kirken scannet og det er utarbeidet en digital modell. Denne modellen har dannet grunnlaget for omtrent all prosjektering som har pågått de siste årene. Nå har Riksantikvaren gitt en halv million til … Les mer

Nye avsløringer om Domkirkens barokke kirkekunst

Stavanger domkirke er kjent som landets mest autentiske middelalderkatedral og dermed et helt unikt, nasjonalt kulturminne. Likevel er det gjennomført lite forskning både på bygget og inventaret. Det pågående restaureringsarbeidet har likevel gitt anledning til ny og spennende innsikt på … Les mer

En rausere trapp foran Domkirken

Til tross for tverrfaglig innsats for å gjøre Stavangerkatedralen mer tilgjengelig for alle kan vi hverken gjøre døren høyere eller porten videre, men trappen utenfor blir, til gjengjeld, både breiere og videre og får trinnfri adkomst både fra Domkirkeplassen og … Les mer