Brannforebygging

Brannen i Notre-Dame er en tragisk påminnelse om hvor viktig det er å ha fokus på forebygging av brann, brannvarsling, rømning, brannslokkingssystemer og god tilkomst for brannvesenet i arbeidet med kulturminner.  I det pågående restaureringsarbeidet i Stavanger domkirke har dette … Les mer

Nytt kororgel… Prosessen er i gang.

Det har lenge vært utfordringer knyttet til domkirkens eksisterende kororgel, det “lille” orgelet som står like innenfor korbuen. Noen vil mene at lyden ikke er god nok, men det er først og fremst plasseringen som er problematisk, både akustisk, klimatisk … Les mer

Zenisk as engasjert som rådgivere for lysdesign

Like før sommeren ble prosjekteringsgruppen for restaureringsarbeidene utvidet med nok et knippe dyktige folk. Denne gangen fra Zenisk as med Kristin Bredal og Stian Lindquist i spissen. De kjenner allerede bygget godt og skal samarbeide med restaureringsarkitektene og el-rådgiver med … Les mer

Tall Ships Race 26.-29. juli 2018

Arbeidslaget fra Arkeologisk Museum / UiS, som til vanlig jobber i Bygghytten og i stillaset mot parken, tok seg tid til å delta aktivt i årets maritime folkefest; anløpet av Tall Ships Race. En rekke maritime / historiske håndverksfag ble … Les mer

Restverdiredning / RVR

Enten man restaurerer en middelalderkatedral for de neste 900 år, eller man skal sikre verdier etter en oppstått brann / flom, vil det være helt avgjørende å ha stor innsikt i hva som er verdifullt og hvordan dette kan reddes. … Les mer

Ytterligere undersøkelser av murverket

I et samarbeid mellom Arkeologisk museum- UiS og Forsvarsbygg foretar vi nå den siste omfattende kartleggingen av tilstanden på Domkirkens murverk. En rekke mørtellprøver er sendt til Torben Seir (Danmark) for analyse og en rekke steder åpnes nå sementfugene for … Les mer

Per Storemyr skriver om bryting av kleberstein

Geo-arkeolog Per Storemyr er dypt involvert i det pågående prosjektet ved Domkirken. Kleberstein som bryggemateriale er brutt ut av fjellet på en lang rekke steder i landet, også her i Rogaland. Vi vet langt i fra alt om hvor Stavangerkatedralens … Les mer

Oppstartsseminar for brukermedvirkning

Prosjektet er inne i en fase der det er viktig å få klarlagt hvilke fremtidige behov som bør og kan dekkes for ulike grupper av brukere. Selv om det finnes en rekke interne og eksterne brukergrupper med tilknytning til Domkkiren, … Les mer

Varene er kommet og arbeidet er i gang

Kleberstein i ulike formater er ankommet. Steinen kommer opprinnelig fra Målselv i Troms, men er kjøpt inn via NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). I Trondheim er en del av steinene blitt saget til og klargjort for videre tilhogging i Bygghytten ved … Les mer