Forske på steinlim?

UiS lyser ut stipendiatstilling med stor relevans for Stavanger domkirke: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/257154/stipendiat-i-historisk-bruk-av-steinlim

Alteret skjæres til

Bearbeidelse av jern, tre og stein har en historikk som har fulgt Domkirken fra den ble bygget. I arbeidet med selve det autentiske bygget og dets historiske inventar, følges dette også opp i selve utførelsen; i hvordan materialene restaureres, bearbeides … Les mer

Pris til prosjektets murere!

Murerne som har jobbet på Domkirkens vegger helt siden prosjektets oppstart, blir nå hedret med gjev pris for sitt arbeid. Vi har hatt stor glede av et samarbeid preget av ansvarlighet, samarbeidsevne, lærevillighet og åpenhet i møte med store utfordringer. … Les mer

Fialen på plass igjen

Mange vil ha merket seg at Domkirken er i ferd med å bli mer og mer synlig etter år med tildekking bak hvite stillasduker. Mye har skjedd med både takverk, beslag, murverk og vinduer, men det meste er som før, … Les mer

Til minne om George Murphy

Restaureringsprosjektet har mistet et godt menneske, en dyktig håndverker og en kjær kollega. George har helt siden 2014 bidratt med sin kunnskap og innsikt og med sin forståelse for den store oppgaven det er å restaurere en middelalderkatedral. Han har … Les mer

Taket fullføres og avdekkes

Etter lang tid under presenningen, er endelig taket klart for å møte vær og vind. Nye skiferheller og kobberbeslag gir trygghet for mange års eksponering for et stadig heftigere klima.

Klerestorievinduer settes inn

Etter å ha vært til restaurering i Haugesund og i Dusavik, settes nå klerestoriets vinduer tilbake i sine opprinnelige åpninger. Glass er skiftet, metall er reparert og skiftet og ny maling er påført. Nå skal de fuges inn med kalkmørtel.

Ny skifer legges

Etter mye venting på spanske transportarbeidere i streik, er nå skiferen kommet til Domkirken og klar for legging. Store mengder skal legges på et bratt tak, så her må systematikk, sikkerhet og arbeidsmiljø settes i høysetet. Gode rutiner og arbeidsstillinger … Les mer

Mye forkjellig er på gang, fra bunn til topp

Prosjekter er inne i en fase der stadig flere utførende fag er i gang med sine arbeider. Steinkonservatorer, rørleggere, elektrikere, sprinklermontører, murere, blikkenslagere, tømrere, betongarbeidere, metallarbeidere, glassmestere, maler, låsesmed.. alle bidrar med sin spesialkompetanse for at sluttresultatet skal bli velfungerende, … Les mer