Utsatt gjenåpning av kirken

Prosjektet har sendt ut følgende pressemelding om behov og begrunnelse for å utsette gjenåpning av kirken fra advent 2023 til høsten 2024:

Gjenåpningen av Stavanger domkirke etter restaureringen var planlagt for desember 2023. Åpningen utsettes til august 2024. 
 
Fram til jubileet i 2025 gjennomføres det omfattende restaureringsarbeider både inn- og utvendig. Kirken ble stengt i mai 2020 og med tanke på gjenåpning  i god tid før jubileet. Det viser  seg at noen av arbeidene er mer omfattende og trenger mer tid enn opprinnelig antatt. Det gjelder spesielt arbeider rundt kirkens hovedinngang, som restaureringen av steinportalen, universell utforming i forhallen, utvendige gravearbeider og avklaringer med vernemyndighetene. Det gjør det usikkert om hovedinngangen vil kunne brukes av publikum før sommeren 2024, noe som ville medføre begrensninger av tillatt persontall i bygget. I samråd med menigheten og kirkevergen ble det derfor besluttet å utsette åpningen for å kunne planlegge åpningsarrangementer med full persontall. 
 
På de fleste arbeidsområdene går framdriften som planlagt og rehabiliteringen av katedralen skal etter planen avsluttes i slutten av 2024, altså før jubileet.
Facebooktwitterlinkedin