Restverdiredning / RVR

Enten man restaurerer en middelalderkatedral for de neste 900 år, eller man skal sikre verdier etter en oppstått brann / flom, vil det være helt avgjørende å ha stor innsikt i hva som er verdifullt og hvordan dette kan reddes. … Les mer

Ytterligere undersøkelser av murverket

I et samarbeid mellom Arkeologisk museum- UiS og Forsvarsbygg foretar vi nå den siste omfattende kartleggingen av tilstanden på Domkirkens murverk. En rekke mørtellprøver er sendt til Torben Seir (Danmark) for analyse og en rekke steder åpnes nå sementfugene for … Les mer

Per Storemyr skriver om bryting av kleberstein

Geo-arkeolog Per Storemyr er dypt involvert i det pågående prosjektet ved Domkirken. Kleberstein som bryggemateriale er brutt ut av fjellet på en lang rekke steder i landet, også her i Rogaland. Vi vet langt i fra alt om hvor Stavangerkatedralens … Les mer

Oppstartsseminar for brukermedvirkning

Prosjektet er inne i en fase der det er viktig å få klarlagt hvilke fremtidige behov som bør og kan dekkes for ulike grupper av brukere. Selv om det finnes en rekke interne og eksterne brukergrupper med tilknytning til Domkkiren, … Les mer

Varene er kommet og arbeidet er i gang

Kleberstein i ulike formater er ankommet. Steinen kommer opprinnelig fra Målselv i Troms, men er kjøpt inn via NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). I Trondheim er en del av steinene blitt saget til og klargjort for videre tilhogging i Bygghytten ved … Les mer

Droner, laser, lifter og blits

Det er for tiden full aktivitet med digital oppmåling av Domkirken. Både innvendig og utvendig fotograferes hver overflate og detalj. Dette gir igjen grunnlag for produksjon av målholdige, perspektivløse og høyoppløselige bilder, såkalt fotogrammetri. Både steinkonservatorer ved AM-UiS og vi … Les mer

Politikerbesøk fra Venstre

En liten, men like fullt viktig, delegasjon med sentrale Venstre-politikere har besøkt oss (Prosjektledelsen) og fått en befaring i Domkirken og Bygghytten: Stortingsrepresentant Iselin Nybø, rådgiver Idun Helle og tidligere statsråd Odd Einar Dørum. Vi informerte om hva, hvordan og … Les mer

Jørn Holme på snarvisitt

Riksantikvar Jørn Holme har igjen avlagt et besøk hos oss i Domkirken 2025 . Han traff, utrolig nok, en godværsdag og fikk oppleve den nye, flotte bygghytten og en omvisning i stillaset ved østfasaden. Holme viser stor interesse for vårt arbeid … Les mer