Gammel kirke – ny bruk. Et viktig seminar om ulike brukerperspektiver.

For det pågående restaureringsprosjektet er det stadig viktigere å få avklart hvordan Stavanger domkirke og bispekapellet skal brukes; til hva, for hvem, hvor mye.. Kirkevergen utfordres på å gjøre kloke valg som eier av bygget, biskopen (bispedømmet) utfordres som kirkelig myndighet og ikke minst menigheten utfordres som den primære bruker og forvalter av dette enestående kirkebygget. Det finnes også en rekke andre brukere og interessenter i en kirke som praktisk talt ble byens utgangspunkt og opphav og som tilbyr historiske, estetiske og musiske opplevelser utenom alt annet Stavanger kan by på. Seminaret tok opp flere omfattende problemstillinger knyttet til historisk og framtidig bruk. For alle som er opptatt av hvordan dette bygget (disse byggene) skal bestå som kirke, som kulturhus og som kulturminne, ble dette et seminar til opplysning og ettertanke. Takk til dem som møtte opp og ikke minst til dem som delte av sin kunnskap og visdom.

Vi startet i selve kirkerommet og med professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt. Han tok oss med til Roma og inn i problemstillinger knyttet til bruk, vern og autentisitet, – like aktuelt der som her i Stavanger domkirke.

Professor og kirkehistoriker Torstein Jørgensen ga oss et fascinerende innblikk i Stavangerkatedralens plass i middelalderens folkeliv, kirkeliv, rettsvesen og politikk, og som en del av den romerske pavekirken.

Inger Marie Egenberg (PhD) er leder for konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum / UiS. Hun gjorde bl.a. rede for Domkirken som uvurderlig historisk kilde og de dilemma og utfordringer som er knyttet til vern og konservering av bygningen.

Teolog, forfatter og idéhistoriker Kar Gervin utfordret kirken på å ta fornyet stilling til sitt innhold, sine liturgier og sin bruk av kirkerommet. Forholdet til det hellige står i fare for å drukne i kirkens mange forsøk på fornyelse og appell. Han har nylig skrevet boken “Liturgi er kunsten å fly høyt. – Høymesse i en skjebentid”, der han blant annet tar opp disse problemstillingene.

Stavangers nye kultursjef, Arnfinn Bjerkestrand, fortalte engasjert om Domkirkens muligheter som kulturaktør og hvordan han mente dette kunne gripes an. Dette ble primært sett i lys av hans pågående arbeid med ny kulturplan for Stavanger kommune.

Etter at restarueringsarkitektene (Live Gram og Per Schjelderup) hadde tatt seminarets deltakere med på en bildereise gjennom kirkerommet, og pekt på de utfordringer de står over for, ble menighetsrådets leder, Per Andresassen, utfordret til å gi noen kommentarer til seminaret og dets problemstillinger. Han trakk ikke minst fram sin forståelse for prosjektets mange utfordringer, men påpekte også det store behovet for at kirken får et godt oppvarmingssystem som ivaretar grunnleggende brukerkomfort for kirkegjengerne. Dette er utvilsomt ett av prosjektets mest utfordrende oppgaver.

Sogneprest i Stavanger domkirke, Øivind Holtedahl, ledet ordskiftet til slutt.

 

 

Facebooktwitterlinkedin