Lokal kompetanse restaurerer Domkirken

Stavanger Aftenblad har nok en gang utarbeidet en grundig og interessant artikkel om den pågående restaurering av Stavanger domkirke. I artikkelen fokuseres det på at de fleste entreprisene er signert lokale firma. Vi kan være stolte a at vi har … Les mer

Domkirkens nye interiør

Stavanger Aftenblad gjør en viktig jobb med å dekke restaureringen av Stavanger domkirke og formidle arbeid og prosesser underveis. Tarald Aano og Fredrik Refvem har satt seg ekstra grundig inn i løsningsforslagene og hvordan kirken kommer til å oppleves når … Les mer

Fialen på plass igjen

Mange vil ha merket seg at Domkirken er i ferd med å bli mer og mer synlig etter år med tildekking bak hvite stillasduker. Mye har skjedd med både takverk, beslag, murverk og vinduer, men det meste er som før, … Les mer

Gamle engler åpenbarer seg

I forbindelse med rehabilitering av himlingen i det gotiske koret, dukket det opp gamle malerier i de to hvelvene lengst mot vest. Sannsynligvis er dette 700 år gamle malerier. Selv om de er preget av tiden som har gått kan … Les mer

Til minne om George Murphy

Restaureringsprosjektet har mistet et godt menneske, en dyktig håndverker og en kjær kollega. George har helt siden 2014 bidratt med sin kunnskap og innsikt og med sin forståelse for den store oppgaven det er å restaurere en middelalderkatedral. Han har … Les mer

Hvem er denne lange mannen?

Grøfter for vann og avløp graves i etapper rundt Stavanger domkirke. I den siste tiden har det blant annet blitt etablert grøfter knyttet til nytt avløp fra krypten og vannledninger fra energibrønner i Byparken inn i kirken. All graving i … Les mer

Taket fullføres og avdekkes

Etter lang tid under presenningen, er endelig taket klart for å møte vær og vind. Nye skiferheller og kobberbeslag gir trygghet for mange års eksponering for et stadig heftigere klima.

Rapport om de arkeologiske utgravingene

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke, ble det våren 2021 foretatt arkeologiske undersøkelser i grunnen under kirkens krypkjeller før den ble fylt igjen med masser for, blant annet, å sikre kirkens stabilitet og legge grunnlag for bærekraftig oppvarming og … Les mer

Klerestorievinduer settes inn

Etter å ha vært til restaurering i Haugesund og i Dusavik, settes nå klerestoriets vinduer tilbake i sine opprinnelige åpninger. Glass er skiftet, metall er reparert og skiftet og ny maling er påført. Nå skal de fuges inn med kalkmørtel.