Gamle engler åpenbarer seg

I forbindelse med rehabilitering av himlingen i det gotiske koret, dukket det opp gamle malerier i de to hvelvene lengst mot vest. Sannsynligvis er dette 700 år gamle malerier. Selv om de er preget av tiden som har gått kan man tydelig se at den ene engelen bærer på et røkelseskar og begge to har på seg skjortler. Maleriene undersøkes og konsolideres av malerkonservatorene ved Arkeologisk museum- Universitetet i Stavanger i samarbeid med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Englene kommer til å stå eksponert og synlig for alle når Stavangerkatedralen åpner i august 2024.

Les mer på NRK: https://www.nrk.no/rogaland/avdekket-gamle-malerier-i-stavanger-domkirke-1.16382459

Facebooktwitterlinkedin