Jern til besvær

Det ser ut til å være klar sammenheng mellom rustende innmurte jernstag og sprekkdannelser vi ser i murverk og i kleberstein. Vi har ikke full oversikt over omfanget av jern i murverket og vi kjenner heller ikke fullt ut begrunnelsene … Les mer

Informasjonsoppslag på stillaset

I løpet av tirsdag 18 mars har det kommet opp store og informative oppslag på stillasets nedre trevegger mot torget. Her vil både turister og Stavanger-folk flest få en kort informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. Oppslagene er ideelle … Les mer

På besøk i Mariakirken i Bergen

Steinkirker fra middelalderen har en rekke felles sårbarheter. Selv om kunnskapen om Domkirken og problemstillingene rundt restaureringen er stor, er det likevel vesentlig å lære av andres vurderinger og erfaringer i tilsvarende prosjekter. Prosjektleder Britta Goldberg og arkitekt Live Gram … Les mer

Fagdag om murverket

Riksantikvaren er vernemyndighet og rådgiver i restaureringsarbeidene på Domkirken. Det er helt vesentlig med en tett og god dialog med dem fra starten. Det ble derfor innkalt til fagdag med tema murverk straks deler av skifertaket var demontert og murkronen … Les mer

Grønt skilt på stillaset!

Den 14. februar 2014 kunne prosjektgruppen ta første tur i stillaset. Det er øye prosjektert, uten innfestinger i murverket og med trykkfordelingsplater mot grunnen for å sikre at arkeologisk materiale ikke blir skadet. Stillaset er dekket med solid plastduk og … Les mer

Vestfasaden – stillas på vei opp

Arbeidene på domkirkens vestfasade trenger klimatisk beskyttelse, både av bygg, materialer og personale. Stillaset vil dekke hele fasaden og deler av takflaten. Dette vil bli stående til arbeidene er fullførte. Etter planen skal arbeidet avsluttes og stillaset demonteres i oktober … Les mer