Første stein remontert

I dag ble den første steinen remontert i domkirken gesims, nederst i rekken mot sør.

Steinen er som tidligere nevnt på denne bloggen hentet fra et brudd i Otta og er lys og svært homogen. De nye steinene vil, inntil de preges av tidens tann, visuelt skille seg ut i rekken.

web-DSCN3823

Steinen finjusteres før den får sin endelige plassering.

web-DSCN3828

Sett fra oven.

WEB-DSCN3825

Her drøftes innmuring av fester for nytt gesimsbeslag som skal monteres. Fra høyre: Geir Roaldsen (J. Johnsen & sønner), Ann Meeks (steinkonservator, Arkeologisk museum/ UiS), Geir Magnussen (smed/ konservator, Arkeologisk museum/ UiS) og Per M. Schjelderup (Arkitektkontoret Schjelderup & Gram).

web-DSCN3827

Her planlegges og klargjøres monteringen av resten av gesimssteinene. Tone Haagensen, som er lærer på Godalen videregående skole, er på befaring.

 

 

Facebooktwitterlinkedin