Oppmuringen i full gang

Oppmuringsarbeidet er nå i full gang. Det krevende arbeidet er planlagt i minste detalj. Det har vært en viss usikkerhet i forhold til leveransen av resten av klebersteinen som trengs for å fullføre arbeidet i gesimsen. Men nå er alt ankommet, og det er en viss optimisme knyttet til framdriften.

I tillegg til murarbeidet arbeides det nå med å planlegge reetableringen av taket med nye takstein som sannsynligvis vil bestilles fra et spansk brudd. Det lar seg dessverre ikke gjøre å bruke de gamle skiferhellene.

Vi undersøker også metoder for behandling av jern med tanke på lydgluggene som står i veggen ved klokkespillet, samt for jernstagene i murvegg mot sør og nord. Til dette arbeidet får vi hjelp fra Arkeologisk museum- Uis ved Geir Magnussen og malermester Einar Syrstad i Bergblaa.

web-DSCN3834

Hjørnesteinen mot sør. Den nye klebersteinen er en del lysere enn de gamle.

web-DSCN3836

Det er hugget ut spor til taklektene i steinene, i tråd med slik de var opprinnelig.

web-DSCN3843

Charlie Murphey, Arkeologisk museum-Uis, arbeider med fugene mellom bruddsteinsmuren og kleberstein.

web-DSCN3849

George Murphey fra Arkeologisk museum-UiS sørger for at gesmissteinene kommer i riktig posisjon.

web-DSCN3838

Avslutningsstenen mot sør er på plass.

Facebooktwitterlinkedin