Studietur til Trondheim og NDR

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et nasjonalt kompetansesenter for bevaring av verneverdige bygninger i stein. De har siden 1869 stått for gjenreisningen og vedlikeholdet av Nidarosdomen. De har bred praktisk og teoretisk kompetanse innen mange fag: stein, mur/ mørtel, smed, blyglass, gipsmakeri og snekker-og tømrerfaget. Hvert av fagene har sine verksteder hvor det forgår arbeider på høyt, faglig nivå.

NDR har tidligere vært involvert i flere arbeid i Stavanger Domkirke, blant annet en omfattende restaurering av kirkens østfront på slutten av 1990-tallet. NDR har også bidratt i arbeidet med restaureringsplanen som ble utarbeidet av arkitektkontoret Schjelderup & Gram høsten 2013. Blant annet har de tilstandsvurdert blyglassvinduene.

I mai 2014 dro en del av oss som er involvert i restaureringen av Stavanger Domkirke på et to-dagers besøk til Trøndelag for å besøke NDR.  Vi lot oss inspirere, vi lærte og vi knyttet kontakter . Med i delegasjonen fra Stavanger var Prosjektleder Britta Goldberg (Stavanger Eiendom), Inger Marie Egenberg, Ann Meeks, Rebecca Reid og George Murphey fra Arkeologisk museum- UiS, byggeleder Bengt Frantzen (SWECO) og restaureringsarkitektene Per M. Schjelderup og Live Gram (arkitektkontoret Schjelderup & Gram).

Foto: Schjelderup & Gram

Kongeinngangen

NDRs største oppgave i disse dager er arbeidet med restaurering av Kongeinngangen. Arbeidet startet i 2010 og i 2012 begynte en fullstendig demontering av hele inngangen som er forventet å være ferdig i 2019. Inngangspartiet har blitt restaurert tre ganger tidligere, første gang på 1870-tallet. I restaureringene har det blitt brukt en hel del dårlig kleberstien i tillegg til sementmørtel (ikke kalkmørtel). Dette har bidratt sterkt til at man nå må gå så drastisk til verks og ta ned hele portalen.

Utover gulvet på loftet over steinhoggeriet er det tegnet opp plan og snitt av Kongeinngangen i full størrelse. Dette er et svært nyttig hjelpemiddel når malene for nye steiner skal lages. Fra venstre: steinkonservator Espen Sørburø forklarer, Marie Louise Anker, avdelingsdirektør NDR, Christopher Pennock, restaureringstekniker mur, Ann Meeks, Bengt Frantzen, Britta Goldberg, Rebecca Reid, George Murphey, Inger Marie Egenberg og Per M. Schjelderup.

 

Fra verkstede

Det er i stor grad tradisjonelle verktøy som tas i bruk for å lage maler for klebersteinshogging.

Sjablonger

Maler til klebersteinenes profiler henger på rekke og rad på steinhoggerloftet. De er klippet ut i sinkplater som holder formen godt og varer lenge.

Stillas underveisDSCN9877

Hver eneste stein i Kongeinngangen er nøyaktig registrert og tidfestet. Steinhoggerne er utstyrt med en Ipad med egenutviklet programvare hvor alle endringer registreres fortløpende inn på en felles database, dvs. fotografier, tilstand  reparasjoner, retusjeringer, utskiftinger m.m.

Klebersteinsarbeider

På steinhoggeriet. Her hugges det i kleber på tradisjonelt vis.

Murer Chris på stillaset

Christopher Pennock er restaureringstekniker innenfor murerfaget. Her står han bak stillasduken ved Kongeinngangen og forteller oss om de store utfordringene de står ovenfor.

Glassarbeider

På glassverkstedet er det tre ansatte som arbeider med blyglass. Nå skal de snart i gang med blyglassvinduer fra Stavanger Domkirke.

Det er et mål å få tatt gipsavstøpning av samtlige figurer på Nidaros. Til nå er det tatt 1000 avstøpninger etter brannen for ca 30 år siden. Tilsammen er det 5000 skulpturer på katedralen. Verkstadet produserer også gipsavstøpninger for salg til turister.

smien

I smien arbeider det to smeder og en lærling.

Facebooktwitterlinkedin