Økonomiutvalget på befaring

Restaurering og vedlikehold av middelalderkirker koster penger. Kirkevergene i Stavanger og Bergen vil sammen henvende seg til departementet for å be om staten går inn i et økonomisk spleiselag med de respektive kommunene for å få støtte til restaurering av middelalder bygg i mur. Det gjelder Domkirkene i Bergen og Stavanger samt Mariakirken i Bergen. I den forbindelse er det i Stavanger oppnevnt et økonomiutvalg av drevne politikere som skal arbeide for en slik finansieringsordning. Deler av utvalget var den 19. juni på befaring i stilalset: Roald Bergsaker, Kari Helliesen og Bjørg Tysdal Mo. Det er svært viktig at de til enhver tid er oppdatert med tanke på de utfordringene vi arbeider med i restaureringsprosjektet.

Det er ikke hverdagskost å kunne studere urskiven på Domkirken på kloss hold. Tidligere fylkesordfører Roald Bergsaker og varaordfører i Stavanger kommune Bjørg Tysdal Mo.

Restaureringsarkitekt Per M. Schjelderup, arkitektkontoret Schjelderup & Gram, forteller om de store utfordringer innmurte jern fra 1860-årene har ført til for murverket. Fra venstre: Schjelderup, Tysdal Mo, Hari Helliesen, Roald Bergsaker og prosjektleder Stavanger kommune Britta Goldberg.

.

Facebooktwitterlinkedin