Straks ferdige med østveggen

Arkeologisk Museum-UiS har, siden sommeren 2016, arbeidet med restaurering av østfasadens praktfulle klebersteinsdetaljer. I løpet av november skal stillaset tas ned og alle vil kunne se fasaden igjen. Noen vil se den fra parken og tenke at her har det vel ikke skjedd noe som helst. I så fall har vi lykkes. Kommer ma nært på, ser man et utall av små og store reparasjoner.

Steihogger Erik Akira Inman legger siste hånd på verket. Her ser vi tydelig at en rekke enkeltsteiner er blir reparert eller skiftet ut, i tillegg til alle sementfugene som er hogget ut og erstatte med kalkmørtel.
Her ser vi den hellige Katarina, montert i 1962 i en av nisjene, omgitt av steinarbeider fra en rekke perioder, fra middelalder til i dag.
Knopper som er klare til å springe ut var et motiv med klar kristen symbolikk.
En typisk variant av frisyrene i hodefrisen. I alt 18 ulike hoder har mer eller mindre varierende hårprakt og hodeplagg.
Representanter for Arkeologisk Museum og Riksantikvaren er møtes for siste gang i stillaset for å avklare noen detaljer omkring hodefrisen, kun et par meter over bakken.. Arbeidet med denne vil bli fullført etter at det store stillaset tas ned. Sesongen for kalkmørtelmuring er over for denne gang.
Facebooktwitterlinkedin