Kirken er stengt og omfattende demontering er i gang.

Siden den 4. mai 2020 har kirken vært byggeplass. I første omgang blir løst invantar båret ut. Deretter blir de siste restene av sårbar kirkekunst demontert. Det lille kororgelet demonteres og skal “vikariere” for det slitte orgelet i kirken på Utstein kloster. I det hele tatt tømmes Domkirken nå på en måte og i et omfang som ikke er gjort siden siste store restaurering på 1940-tallet. Arbeidet er krevende, omstendelig og samtidig svært interessant og lærerikt. Mye skal skje i kirken før disse tingen igjen kommer på plass.

Bildene og bildetekstene vil ta deg gjennom ulike deler og stadier av det pågående arbeidet.

Først ut er stolene.
Rommet er allerede totalt forandret, men arbeidet er såvidt i gang..
Tomt skip sett fra stillaset ved prekestolen.
Hovedorgelet pakkes inn før grovarbeidene kan starte.
Kororgelet demonteres og klargjøres for flytting til Utstein kloster..
Selv et lite orgel består av uendelig mange deler. Her er et lite utvalg.
Lysekronene, som på folkemunne besørget “det Vigelandske tussmørke”, er tatt ned for restaurering. Her henger de på provisoriske stillaser i påvente av transport til sikkert lager og til verksted ved Arkeologisk museum.
Krusifikset over korbuen skulle også demonteres. I samråd med prosjektets konservatorer ble det besluttet at det heller skal dekkes til og bli hengende. Det ville lett ville lett kunne ta skade ved en demontering, og det trenger kun en lett rens som kan utføres på stedet. Malerikonservator Hilde Smestad Moore undersøker tilstanden på nært hold.
Her står prekestolen for tur. Malerikonservator Anne Ytterdal vurderer den omfattende operasjonen det vil være å få alle deler trygt og skadefritt på plass i lager og verksted.
Fotodokumentasjon må til både før, under og etter arbeidet. Hilde Smestad Moore i aksjon.
Den seirende Kristus troner “over støvet”.
Store og små deler løftes forsiktig ned på gulvet.
Julens budskap forsvarlig demontert. Til høyre; hyrdene på marken får engelens budskap. Til venstre: Jesusbarnet i krybben med okse, asen og det hele..
Ikke rart det var forbauselse å spore i enkelte ansikt.
Til slutt en liten søtsak fra Hiermann-epitafiet. En bitteliten kuling, forgylt og såre fornøyd.
Facebooktwitterlinkedin