Restaureringsplanen 2013-2025

Dokumentet som danner grunnlag for hele det omfattende restaureringsarbeidet som nå pågår, er “Stavanger domkirke og Bispekapellet, Restaureringsplan 2013-2025”. Den ble utarbeidet av arkitektkontoret Schjelderup & Gram as i 2013, basert på en rekke egne undersøkelser, samarbeid med ansatte og brukere og ikke minst de 19 delrapportene, utarbeidet av ekspertise på hver sine fagfelt. Delrapportene utgjør flere hundre sider og er ikke vedlagt her.

Planen er allerede snart tre og et halvt år gammel, og flere av arbeidene er godt i gang. Det meste av de problembeskrivelser, begrunnelser og forslag til tiltak som planen inneholder, holder også stikk i dag. Samtidig lærer vi hele tiden noe nytt når vi arbeider med denne gamle katedralen, og må derfor stadig ta begrunnelser og valg opp til ny vurdering, – og kanskje justere kursen.

Du åpner filen ved å klikke på lenken under.

20131002 Restaureringsplanen kopi

Facebooktwitterlinkedin