Bygghyttens fundamenter støpes

Det kan se brutalt ut, arbeidet som nå foregår mellom kirken og kapellet, men her tas det alle mulig hensyn til den sårbare grunnen og de fredete bygningene.

Ganske store mender med betong og fyllmasser skal til slutt dekkes med asfalt. Oppå dette reises selve bygningene som blir pauserom, garderober og verksteder for håndverkerne. Legg merke til duken som skiller fullstendig mellom det eksisterende, sårbare terrenget og de nye konstruksjonene. Ingenting av dette er gravet ned i grunnen, og alt skal fjernes igjen før byjubileet i 2025.

Facebooktwitterlinkedin