Nasjonalt seminar om steinportaler

Restaureringsarbeidet ved Stavanger domkirke pågår for fullt, ikke minst arbeid med kleberstein. Både den rikt utsmykkede østfasaden og portalene fra middelalderen er flotte eksempler på middelalderens bruk av kleberstein og på de mange utfordringer som både forfall og tidligere restaureringer medfører. I anledning at vi snart skal i gang med vår egen gotiske hovedportal (mot vest), har vi nå invitert til et nasjonalt seminar om utfordringene knyttet til denne og dens mange “slektninger”. Faglige kapasiteter innen forvaltning, forskning, restaureringshåndverk og fra vernemyndighetene vil bidra. Alle med faglig interesse for, eller eierskap til klebersteinsproblematikk og middelaldermurverk vil ha stort utbytte av å delta.

Her er invitasjon og program vedlagt / lenket:

INVITASJON Seminar om steinportaler

Facebooktwitterlinkedin