Bygghytte

En bygghytte er fra gammelt av betegnelsen for et verksted hvor steinhuggere og byggmestere arbeidet ved oppføring av store bygg. Hytten var som regel bygget i tre og sto ofte frigjort fra bygget de arbeidet med. Bygghytten skulle først og fremst fungere som ly for arbeiderne, men var også et lagringssted for felles verktøy. Begrepet er best kjent tilknyttet oppføring av middelalderkatedraler der bygghytte er en betegnelse, ikke bare for det fysiske bygget, men også for et byggemiljø bestående av tilreisende som deltok i prosjektet: arkitekter, geistlige, kunstnere og bygningsarbeider. (Kilde: Wikipedia)

I forbindelse med den pågående restaureringen av Stavanger Domkirke skal det oppføres en bygghytte. Arbeidet med bygghytten starter i januar 2017 og ferdigstilles i løpet av våren. Den skal bygges på sørsiden av Stavanger Domkirke, mellom katedralen og Bispekapellet, og blir stående til byjubileet i 2025.

Bygghytten skal bestå av en brakke i to etasjer, verksted for steinarbeider, overdekkede stillashyller for lagring og visning av steiner, samt en uteplass/ tun for arbeider som kan gjøres utvendig. Området skal av sikkerhetsmessige årsaker være inngjerdet.

Hovedbrakken skal romme møte/ pause-fasiliteter, garderober, wc, lagring, containere m.m. Brakkeriggen blir stedbygget og dermed tilpasset de stedlige forhold som terrengfall, lyktestolper, trær etc. Dekket under riggen og tilhørende uteområde blir asfaltert.

Det har vært stort fokus på sikkerhet både for mennesker og bygg i planleggingen av riggplassen. Både brannvesenet og Park-og idrettsavdelingen har vært involvert i planleggingen. Målet er å sikre mest mulig åpenhet i passasjen mellom Bispekapellet og Katedralen, spesielt i helgene. Men av sikkerhetsmessige grunner vil den periodevis være stengt.

Byens befolkning vil jevnlig inviteres inn i bygghytten for å se hvilke arbeider som pågår.

Bygghytten oppføres mellom Domkirken og bispekapellet. Passasjen mellom byggene kommer til å måtte holdes stengt i perioder.

Riggen bygges i tre og består av to volumer som knyttes sammen av en lagringshylle for stein som skal lagres eller som er under restaurering. Det ene bygget oppføres i to etasjer og inneholder pausefasiliteter, garderober/ toaletter og dokumentasjonsrom. Det andre bygget inneholder steinhoggerverksted med tilhørende teknisk rom.

Grunnen under og rundt Domkirken er en del av Middelalderbyen vår og er automatisk fredet. Bygghytten oppføres derfor uten gravearbeider i grunnen.

Facebooktwitterlinkedin