Prøvefelt for kalkfuger, slemming og puss

Undersøkelsene av murverkets tilstand pågår kontinuerlig. Hovedfokuset er på sørtårnet, der de klimatiske påkjenningene og skadene er størst og hvor sementfugene allerede er skiftet ut for at murverket skal få “puste”. I tillegg til undersøkelser av fukt og tilstand på selve murverket er vi nå i gang med utprøving av en egnet restaureringsmørtel og ulike former for påføring av fuger og sluttbehandling. Dersom Domkirken, eller deler av den, skal kalkes hvit (igjen), må vi har undersøkt ulike måter å gjøre det på, både av antikvariske,  tekniske og estetiske hensyn. Tre ulike prøvefelt er nå etablert på sørtårnets sørvegg. Disse skal stå eksponert for vær og vind i minst en vintersesong. Her er det små detaljer som kan gjøre den store forskjellen og vi følger utviklingen med argusøyne. Nå kan også du ta disse tradisjonelle overflatebehandlingene i øyesyn.

Felles for alle de kalkbaserte overflatebehandlingene er at de skal beskytte murverket ved at de forfaller fortere enn murverket bak. De er altså et såkalt offersjikt som trenger jevnlig vedlikehold for at selve murverket skal bestå.

dsc07638

De tre prøvefeltene: Venstre felt med fuger som ligner de eksisterende, men med enda grundigere utjevning av kanter der vanne kan legge seg og trekke inn. Feltet er delvis behandlet med kalkvann (i mange strøk) og delvis med slemming (tynn fin puss som “males” på). Midtre felt har fuger som legges hel ut til, og delvis ut over steinkantene. Dette gir enda bedre avrenning og heft til steinen. Sluttbehandling som å venstre felt. Høyre felt er først fuget som midtfeltet og så dekket med tradisjonell kalkpuss. Dette gir den beste avrenningen, men er sannsynligvis også mer omfattende å vedlikeholde.

dsc07641

Utsnitt av venstre og midtre felt. Her ser vi også tydelige rester etter gammel kalking av tårnmurene.

dsc07640

Utsnitt av midtre og høyre felt. Den åpne fugen i midtfeltet er beholdt for å dokumentere dybde på hull mellom steinene. Pusslaget på høyre felt er utført med en helt tradisjonell (ikke-hydraulisk) mørtel. Denne er svært sårbar for frost og andre klimatiske påkjenninger under tørking og tidlig herding, men kna vise seg å få svært gode egenskaper over tid. Vinteren vil gi noen svar…

dsc07569

George Muphy og Ann Meeks fra Arkeologisk museum/UiS forklarer prøvefeltene for blant andre Harald Ibeholt fra Riksantikvaren.

dsc07573

Diskusjonene i stillaset er nok for de helt spesielt interesserte, men resultatet vil kunne få mye å si for publikums fremtidige bilde av Domkirken.

 

Facebooktwitterlinkedin