Restaureringsarkitektene frem mot 2025

Det er nå endelig klart: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as v/ Per M. Schjelderup og Live gram har gått seirende ut av anbudskonkurransen og er nå engasjert som restaureringsarkitekter for de omfattende arbeidene fram mot kirkens jubileum i 2025. Dermed kan gjennomføringen av restaureringsplanen videreføres med stor grad av faglig kontinuitet og lokal kompetanse.

Ut over selve den bygningsmessige restaureringen, omfatter oppdraget også omfattende roller innen prosjekteringsledelse og mange ulike formidlingsoppgaver. Drifting av denne hjemmesiden (bloggen) er en av dem. Vi gleder oss til å videreføre arbeidet og til å ta fatt på de mange utfordringene som ligger foran oss.

IMG_9253

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as består av sivilarkitektene Live Gram (daglig leder), Ane Jonassen og Per M. Schjelderup (faglig leder). Per og Live vil lede prosjekteringen for Domkirke-restaruereingen.

Facebooktwitterlinkedin