Bispevisitas i Domkirken. Seminar om vern og bruk

I tidsrommet 17.-22. november er det bispevisitas i Stavanger domkirkes menighet. En bispevisitas betyr at biskopen besøker menighetene i bispedømmet og orienterer seg om menighetens arbeid på et bredt plan. En bispevisitas skal avholdes minst hvert 6. år i hver menighet.

I forbindelse med den pågående bispevisitasen i Domkirken ble det arrangert et semiar om bruk og vern av Domkirken belyst fra ulike innfallsvinkler.

Tilstede var  Biskopen, Kirkevergen, prester, daglig leder og andre tilknyttet domkirkens ansatte og brukergrupper. I tillegg var fagpersoner og rådgivere fra Riksantivaren, Arkeologisk museum og Arkitkektkontoret Schjelderup & Gram tilstede.

Møtet tydeliggjorde på en positive måte at det er nødvendig med jevn og tett dialog mellom fagfolkene som arbeider med restaureringen og de ulike brukergruppene i kirken. Klimaet på møtet tilsa at kommunikasjonen mellom de ulike gruppene vil bli god og konstruktiv.

P1030776

Biskop Erling Pettersen på visitas i Stavanger domkirke. Tema denne morgenen var Vern og bruk.

P1030781

Kirkeverge Svein Inge Thorstvedt innledet møtet.

P1030780

Arkitekt Per M. Schjelderup snakket om vern og bruk sett med bakgrunn i restaureringsarbeidene som skal pågå frem til 2025.

P1030783

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin