Nå hogges det

Tilhogging og reparasjon av gesimssteinen til Stavanger Domkirke er i full gang. De nye klebersteinsblokkene fra Otta begynner å ta form. Det er steinkonservator Ann Meeks ved Arkeologisk museum/ UiS som utfører arbeidet. Flere av de gamle steinene skal  repareres og … Les mer

Kleberstein

Bakgrunnen for den pågående restaureringen av Domkirkens vestgavl var primært de dramatiske skadene på klebersteinsgesimsen. Dette er fyldig beskrevet i tidligere innlegg. Disse klebersteinene ble montert først på 1870-tallet i forbindelsene med det vi betegner som ”von der Lippe-restaureringen”. Mest … Les mer

NRK tv i stillaset

Som tidligere nevnt på denne bloggen er formidling en viktig del av et restaureringsprosjekt. Å restaurere et bygg innebærer også å restaurere kunnskapen om byggget. NRK Rogaland med Anette Johnsen i spissen laget en fin reportasje fra stillaset rundt Domkirken den 28. juni … Les mer

Økonomiutvalget på befaring

Restaurering og vedlikehold av middelalderkirker koster penger. Kirkevergene i Stavanger og Bergen vil sammen henvende seg til departementet for å be om staten går inn i et økonomisk spleiselag med de respektive kommunene for å få støtte til restaurering av middelalder bygg i mur. … Les mer

Studietur til Trondheim og NDR

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et nasjonalt kompetansesenter for bevaring av verneverdige bygninger i stein. De har siden 1869 stått for gjenreisningen og vedlikeholdet av Nidarosdomen. De har bred praktisk og teoretisk kompetanse innen mange fag: stein, mur/ mørtel, smed, … Les mer

Historisk kuriositet nr. 2: Vesttårn

                Tidlig på 1920-tallet begynte diskusjonen om en ny, omfattende restaurering av Domkirken. Samtidig var de sterke krefter i sving i byen for å gi Domkirken mer monumental framtoning i bybildet. Dette så … Les mer

Stavanger Aftenblad bak stillasduken

Formidling er i våre øyne en helt essensiell del i denne type restaureringsarbeider. Det er ikke bare byggene som skal holdes ved like, det skal også kunnskapen om dem. Stavanger Domkirke er et bygg som de aller fleste har et … Les mer

På besøk i Mariakirken i Bergen

Steinkirker fra middelalderen har en rekke felles sårbarheter. Selv om kunnskapen om Domkirken og problemstillingene rundt restaureringen er stor, er det likevel vesentlig å lære av andres vurderinger og erfaringer i tilsvarende prosjekter. Prosjektleder Britta Goldberg og arkitekt Live Gram … Les mer

Fagdag om murverket

Riksantikvaren er vernemyndighet og rådgiver i restaureringsarbeidene på Domkirken. Det er helt vesentlig med en tett og god dialog med dem fra starten. Det ble derfor innkalt til fagdag med tema murverk straks deler av skifertaket var demontert og murkronen … Les mer