Historisk kuriositet nr. 2: Vesttårn

                Tidlig på 1920-tallet begynte diskusjonen om en ny, omfattende restaurering av Domkirken. Samtidig var de sterke krefter i sving i byen for å gi Domkirken mer monumental framtoning i bybildet. Dette så … Les mer

Stavanger Aftenblad bak stillasduken

Formidling er i våre øyne en helt essensiell del i denne type restaureringsarbeider. Det er ikke bare byggene som skal holdes ved like, det skal også kunnskapen om dem. Stavanger Domkirke er et bygg som de aller fleste har et … Les mer

På besøk i Mariakirken i Bergen

Steinkirker fra middelalderen har en rekke felles sårbarheter. Selv om kunnskapen om Domkirken og problemstillingene rundt restaureringen er stor, er det likevel vesentlig å lære av andres vurderinger og erfaringer i tilsvarende prosjekter. Prosjektleder Britta Goldberg og arkitekt Live Gram … Les mer

Fagdag om murverket

Riksantikvaren er vernemyndighet og rådgiver i restaureringsarbeidene på Domkirken. Det er helt vesentlig med en tett og god dialog med dem fra starten. Det ble derfor innkalt til fagdag med tema murverk straks deler av skifertaket var demontert og murkronen … Les mer

Grønt skilt på stillaset!

Den 14. februar 2014 kunne prosjektgruppen ta første tur i stillaset. Det er øye prosjektert, uten innfestinger i murverket og med trykkfordelingsplater mot grunnen for å sikre at arkeologisk materiale ikke blir skadet. Stillaset er dekket med solid plastduk og … Les mer

Vestfasaden – stillas på vei opp

Arbeidene på domkirkens vestfasade trenger klimatisk beskyttelse, både av bygg, materialer og personale. Stillaset vil dekke hele fasaden og deler av takflaten. Dette vil bli stående til arbeidene er fullførte. Etter planen skal arbeidet avsluttes og stillaset demonteres i oktober … Les mer