Vellykket avvikling av nasjonalt seminar om restaurering av steinportaler

Etter lang tids planlegging har vi i to dager arrangert et nasjonalt seminar om restaurering av steinportaler. Utgangspunktet er den planlagte restaureringen av Stavanger domkirkes hovedportal mot vest (mot torget). Vi samlet store deler av vår fremste ekspertise på området, både blant forskere, forvaltere og håndverkere, til en kunnskaps- og erfaringsutveksling knyttet til de overveielser, dilemmaer og problemer man vil møte i et slikt arbeid. Her så vi på alt fra detaljer i tekniske løsninger til portalenes historiske betydning. Seminaret hadde solide foredragsholdere fra KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon), Nidaros domkirkes retaureringsarbeider (NDR), Arkeologisk museum-UiS, Byantikvaren i Oslo, NIKU (Norsk institutt for Kulturminneforskning), Akasia (Bergen), NTNU, Archaeology & Conservation services (Per Storemyr) og arkitektkontoret Schjelderup &  Gram, samt verdifulle bidrag fra MUST v/ Mathies E. Erlandsen og Riskantikvaren v/ Harald Ibenholt. En svært kompetent deltakergruppe bidro også til at seminaret ble svært interessant og utbytterikt. Vi ble klokere, og tør å påstå at det ble mange andre også.

Etter en første dag med befaring (Domkirken) og forelesninger på Arkeologisk museum, fikk vi oppleve middag, overnatting og en andre seminardag på et Utstein kloster i strålende vintervær og et Abbedens hus som en naturlig ramme for forelesningene.

Seminaret ble arrangert  av prosjektet Domkirken 2025 i samarbeid med Stavanger Eiendom, Arkeologisk museum-UiS og Riksantikvaren. Takk til alle som bidro og deltok!

En særdeles kompetent og interessert deltakergruppe samlet i Abbedens hus.

Live Gram, arkitektkontoret Schjelderup & Gram presenterer arbeidet med Abbedens hus, – i Abbedens hus.

Geolog Per Storemyr går i detalj om forvitring av stein, og får fram at dette er spennende saker.

Utstein kloster viste seg fra fra sin beste side, godt hjulpet av det klare vinterværet og et godt vertskap. Tenk å ha et av landets fineste middelalderanlegg, – så nær landets best bevarte middelalderkatedral…  Vi hadde mye å vise fram.

 

 

 

En engasjert Mathies E. Erlandsen (MUST) forteller om vestportalen på Utstein og hvordan slike portaler ble reist.

 

Det er spennende å komme opp i stillaset og nært inn på klebersteinsdetaljene på østfasaden, – selv for Øystein Ekroll fra NDR (Nidaros domkirke) og Morten Stige fra Byantikvaren i Oslo.

Facebooktwitterlinkedin