Krevende demontering av kleberstein

UiS/Arkeologisk museum er midt i arbeidet med demontering av kleberstein. Selv om steinene langs toppen av gavlen er både oppsprukne og løse, viser de seg å være festet på en slik måte at demontering er et krevende arbeid. To og … Les mer

Hoveddøren skal også restaureres…

Kirkens dører ble tegnet og realisert av arkitekt og “stadskonduktør” Conrad Fredrik von der Lippe som en del av den omfattende restaureringen han ledet på 1860-tallet. Selv om Stavanger domkirke kan sies å være landets mest autentiske (best bevarte) middelalderkatedral, … Les mer

Stavanger Aftenblad bak stillasduken

Formidling er i våre øyne en helt essensiell del i denne type restaureringsarbeider. Det er ikke bare byggene som skal holdes ved like, det skal også kunnskapen om dem. Stavanger Domkirke er et bygg som de aller fleste har et … Les mer

Jern til besvær

Det ser ut til å være klar sammenheng mellom rustende innmurte jernstag og sprekkdannelser vi ser i murverk og i kleberstein. Vi har ikke full oversikt over omfanget av jern i murverket og vi kjenner heller ikke fullt ut begrunnelsene … Les mer

Informasjonsoppslag på stillaset

I løpet av tirsdag 18 mars har det kommet opp store og informative oppslag på stillasets nedre trevegger mot torget. Her vil både turister og Stavanger-folk flest få en kort informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. Oppslagene er ideelle … Les mer

På besøk i Mariakirken i Bergen

Steinkirker fra middelalderen har en rekke felles sårbarheter. Selv om kunnskapen om Domkirken og problemstillingene rundt restaureringen er stor, er det likevel vesentlig å lære av andres vurderinger og erfaringer i tilsvarende prosjekter. Prosjektleder Britta Goldberg og arkitekt Live Gram … Les mer

Fagdag om murverket

Riksantikvaren er vernemyndighet og rådgiver i restaureringsarbeidene på Domkirken. Det er helt vesentlig med en tett og god dialog med dem fra starten. Det ble derfor innkalt til fagdag med tema murverk straks deler av skifertaket var demontert og murkronen … Les mer

Grønt skilt på stillaset!

Den 14. februar 2014 kunne prosjektgruppen ta første tur i stillaset. Det er øye prosjektert, uten innfestinger i murverket og med trykkfordelingsplater mot grunnen for å sikre at arkeologisk materiale ikke blir skadet. Stillaset er dekket med solid plastduk og … Les mer