Jern til besvær

Det ser ut til å være klar sammenheng mellom rustende innmurte jernstag og sprekkdannelser vi ser i murverk og i kleberstein. Vi har ikke full oversikt over omfanget av jern i murverket og vi kjenner heller ikke fullt ut begrunnelsene for at det ble installert. Likevel er det opplagt at det er tenkt som forsterkning og stabilisering av murene og som forankring for klebersteinsdetaljene.

For å  komme til og undersøke omfang og tilstand nærmere, har vi nå fått meislet frem en god del av stagene. Vi finner ekspanderende rust i ytre lag av stagene men samtidig gjenstående kjerner av friskt jern. Dette må fjernes eller behandles “in situ” for å unngå fremtidige murskader.

IMG_4050

Mest sannsynlig skriver jernstagene seg fra restaurerings- og ombyggingsarbeider utført i 1860-årene eller senere. Også videre studier av skriftlige kilder og fotomateriale vil kunne gi oss verdifull informasjon om dette.

IMG_3875 kopi

Her ser vi tydelig hva ekspanderende jern gjør med klebersteinsblokkene. Dette er den nederste mønesteinen på hjørnet mot Domkirkeplassen. Det var på høy tid å ta tak i problemet, som snart ville ført til nedfall av større steinbiter.

Foto: Schjelderup & Gram

Facebooktwitterlinkedin