Statusrapport 1. september 2014: Mye godt arbeid

Arbeidet med oppmuringen av gesimsen pågår for fullt. Det arbeides nå seks dager i uka for å nå målet; å bli ferdig med muringsarbeidet før frostfaren kommer og truer kalkmørtelens langsomme herdeprosess. Murerne og steinhoggerne jobber med tilhogging av kleberstein på det gamle feierbadet samtidig med at oppmuringen pågår på kirkebygget. Stor antikvarisk fagkunnskap og dyktige håndverkere er avgjørende når arbeidene skal koordineres og fremdriften sikres.

web-DSCN3895

Rebecca Reid fra Arkeologisk museum/ UiS sikrer steinen på baksiden.

web-DSCN3892

Murer George Murphey fra Arkeologisk museum/ Uis planlegger montering av de to øverste steinene i mønet. Takvinklene på nord-og sørsiden er ikke like.

web-DSCN3890

Ca en tredel av klebersteinene gjenstår på både nord- og sørsiden.

Facebooktwitterlinkedin