Lokal kompetanse restaurerer Domkirken

Stavanger Aftenblad har nok en gang utarbeidet en grundig og interessant artikkel om den pågående restaurering av Stavanger domkirke. I artikkelen fokuseres det på at de fleste entreprisene er signert lokale firma. Vi kan være stolte a at vi har … Les mer

Domkirkens nye interiør

Stavanger Aftenblad gjør en viktig jobb med å dekke restaureringen av Stavanger domkirke og formidle arbeid og prosesser underveis. Tarald Aano og Fredrik Refvem har satt seg ekstra grundig inn i løsningsforslagene og hvordan kirken kommer til å oppleves når … Les mer

Gamle engler åpenbarer seg

I forbindelse med rehabilitering av himlingen i det gotiske koret, dukket det opp gamle malerier i de to hvelvene lengst mot vest. Sannsynligvis er dette 700 år gamle malerier. Selv om de er preget av tiden som har gått kan … Les mer

Hvem er denne lange mannen?

Grøfter for vann og avløp graves i etapper rundt Stavanger domkirke. I den siste tiden har det blant annet blitt etablert grøfter knyttet til nytt avløp fra krypten og vannledninger fra energibrønner i Byparken inn i kirken. All graving i … Les mer

Rapport om de arkeologiske utgravingene

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke, ble det våren 2021 foretatt arkeologiske undersøkelser i grunnen under kirkens krypkjeller før den ble fylt igjen med masser for, blant annet, å sikre kirkens stabilitet og legge grunnlag for bærekraftig oppvarming og … Les mer

Gulvet i skipet er ferdig støpt

Etter skånsom oppfylling, isolering og armering ble gulvet i skipet støpt den 15. september. Prosessen ble blant annet godt dokumentert av NRK. Fra middelalderen og frem til 1800-tallet var skipets gulv et gravsted. Jordmasser og tunge heller utgjorde en avgjørende … Les mer

Spennende arkeologiske funn

NIKU gjør mange spennende funn i grunnen under Domkirken. Les om dette på NIKU sin egen nyhetsside og se innslaget fra NRK (ca 5 min og 30 sek inn i sendingen): Se også bygningsarkeolog/kunsthistoriker Kjartan Hauglid (NIKU) sitt videoforedrag om … Les mer

Nå starter de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke

Pressemelding fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, 15.02.21 Norsk institutt for kulturminneforskning og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, starter i dag med de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke. Håpet er å få svar på hva som fantes … Les mer

Fortellingen under Domkirken

Riksantikvaren åpner nå likevel opp for arkeologiske utgravinger under Domkirkens skip, dersom ytterligere geotekniske undersøkelser gir grunnlag for dette. En slik undersøkelse vil ha spesielt fokus på byggets stabilitet og personsikkerhet, og er i ferd med å iverksettes i disse … Les mer