700 år gammel vis mann funnet

Under sitt arbeid i Stavanger Domkirke fant arkeologer ved Arkeologisk museum-UiS en 700 år gammel figur skåret i elfenben. Funnet ble gjort i kjelleren under søndre tårn (dåpssakristiet). Mye tyder på at figuren forstiller Melkior, en av de tre vise … Les mer

Refleksjon fra en steinhogger

De siste fem årene har restaureringstekniker Erik Akira Inman vært en av de mange dyktige ansatte hos Arkeologisk museum- UiS som har jobbet med restaureringen av Stavanger domkirke. Han har i siste utgave av Fra Haug ok Heidni gjort seg … Les mer

En halv million til 3D av Stavanger domkirke

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke ble kirken scannet og det er utarbeidet en digital modell. Denne modellen har dannet grunnlaget for omtrent all prosjektering som har pågått de siste årene. Nå har Riksantikvaren gitt en halv million til … Les mer

Nye avsløringer om Domkirkens barokke kirkekunst

Stavanger domkirke er kjent som landets mest autentiske middelalderkatedral og dermed et helt unikt, nasjonalt kulturminne. Likevel er det gjennomført lite forskning både på bygget og inventaret. Det pågående restaureringsarbeidet har likevel gitt anledning til ny og spennende innsikt på … Les mer

En rausere trapp foran Domkirken

Til tross for tverrfaglig innsats for å gjøre Stavangerkatedralen mer tilgjengelig for alle kan vi hverken gjøre døren høyere eller porten videre, men trappen utenfor blir, til gjengjeld, både breiere og videre og får trinnfri adkomst både fra Domkirkeplassen og … Les mer

Lokal kompetanse restaurerer Domkirken

Stavanger Aftenblad har nok en gang utarbeidet en grundig og interessant artikkel om den pågående restaurering av Stavanger domkirke. I artikkelen fokuseres det på at de fleste entreprisene er signert lokale firma. Vi kan være stolte a at vi har … Les mer

Domkirkens nye interiør

Stavanger Aftenblad gjør en viktig jobb med å dekke restaureringen av Stavanger domkirke og formidle arbeid og prosesser underveis. Tarald Aano og Fredrik Refvem har satt seg ekstra grundig inn i løsningsforslagene og hvordan kirken kommer til å oppleves når … Les mer

Gamle engler åpenbarer seg

I forbindelse med rehabilitering av himlingen i det gotiske koret, dukket det opp gamle malerier i de to hvelvene lengst mot vest. Sannsynligvis er dette 700 år gamle malerier. Selv om de er preget av tiden som har gått kan … Les mer

Hvem er denne lange mannen?

Grøfter for vann og avløp graves i etapper rundt Stavanger domkirke. I den siste tiden har det blant annet blitt etablert grøfter knyttet til nytt avløp fra krypten og vannledninger fra energibrønner i Byparken inn i kirken. All graving i … Les mer

Rapport om de arkeologiske utgravingene

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke, ble det våren 2021 foretatt arkeologiske undersøkelser i grunnen under kirkens krypkjeller før den ble fylt igjen med masser for, blant annet, å sikre kirkens stabilitet og legge grunnlag for bærekraftig oppvarming og … Les mer