Skip og sideskip fylles igjen, gulvet lukkes og Domkirken stabiliseres.

De arkeologiske utgravingene i Domkirken ble ferdigstilt i sommer. Etter hvert som utgravingene har forflyttet seg i kirken, er områdene blitt sikret og fylt opp med stabiliserende masser. Opprinnelig var det tenkt å utelukkende fylle med svært lette masser (Glasopor), men etter anbefaling fra Geotekniker, er deler av arealene fylt med ordinære steinmasser. Et jevnt og stort nok trykk mot underlaget er en suksessfaktor for varig stabilitet i de gamle konstruksjonene. Etter at arkeologene har fått sikret og tatt opp et stort materiale er dette vårt hovedfokus. Det skal også nevnes at den samlede vekten av masser over grunnen blir mindre enn den var opprinnelig, før alt ble gravet ut på 1800-tallet. De av oss som har fryktet for byggets stabilitet, kan senke skuldrene noen hakk og de som har fryktet for permanent tap av arkeologisk materiale, kan glede seg over de mange spennende funnene som er gjort under NIKUs og Arkeologisk Museums omfattende undersøkelser. Vi venter alle med spenning på den videre forskning på dette materialet.

Parallallelt med oppfyllingen, er føringer for elektroteknikk og vannrør/ sprinkler lagt i ulike sjikt og forgrenet ut til sine destinasjoner. Det hele dekkes snart med en støpt betongplate, og vi kan begynne å reise stillaser for arbeid i høyden.

Massene trilles inn med transportbånd, trillebår og fordeles med håndmakt. En rekke tekniske føringer er i ferd med å bli dekket for lang tid, så alt må stemme nå.

Transportbånd på rekke og rad ble lagt ut for å få grusen inn i kirken og ut til rett område.
Nå legges et lag med isolasjon før det støpes en plate i betong som igjen danner underlag for tregulvet. Vannbåren varme legges i tilfarersjiktet (over betongen). De gamle gulvbordene er til høvling og skal tilbakeføres i størst mulig grad, supplert med nye bord i samme, solide materialkvalitet.

Facebooktwitterlinkedin