Riksantikvaren på befaring

I dag hadde vi besøk av selveste Riksantikvaren. Det var Jørn Holme (Riksantikvar) og Harald Ibenholt (Seksjonsleder for konservering) som ble med oss en tur opp i stillaset. I tillegg til den pågående restaureringen av Vestfronten ble det god tid til å vise bygget forøvrig og drøfte hele restaureringsplanen frem mot 2025: oppvarmingssystem, innvendig og utvendig pussing, universell utforming, servicebygg og mye mer.

I restaureringsarbeider av denne typen er det av vesentlig betydning å ha tett og god dialog med Riksantikvaren i forkant og underveis i prosjektene for å sikre gode prosesser og de beste løsningene. I likhet med i mange andre prosjekter opplever vi at samarbeidet fungerer veldig godt.

Holme og Ibenholt fikk se nye og gamle gesimssteiner i skjønn forening i gesimsen. De nye steinene står fint sammen med de gamle, samtidig som det er tydelig lesbart hva som er nytt og hva som er gammelt. Det pågående arbeidet er fremdeles krevende og tidsrammen er stram.

web IMG_5392

Harald Ibenholt (til venstre) og Jørn Holme. Ibenholt er en av prosjektets sparringspartnere når det gjelder tekniske løsninger. Arkitekt Live Gram med ryggen til.

web DSCN4039

Toppsteinene er på plass. Nok en milepæl.

web DSCN4041

Ny og gammel stein fint tilpasset.

web revDSCN4033

Jos Otten (Arkeologisk museum/ UiS)  forteller om hvordan steinene justeres på plassen.

web DSCN4046

Fremtidige arbeider var også et tema på befaringen. Her i koret. Fra venstre: Jørn Holme (Riksantikvar), Bengt Frantzen (byggeleder, SWECO), Britta Goldberg (prosjektleder, Stavanger eiendom) Per M. Schjelderup (restaureringsarkitekt, Schjelderup & Gram) og Harald Ibenholt (Seksjonssjef hos Riksantikvaren).

web DSCN4049

Også utvendig planlegges det arbeider, blan annet i forbindelse med universell tilgjengelighet. Her presenteres Riksantikvaren for tanker om et nytt servicebygg for Stavanger domkirke.

 

Facebooktwitterlinkedin