Offisiell åpning av bygghytten 10. juni

Mange har undret seg over bygget som de siste månedene har reist seg mellom Domkirken og Bispekapellet. Den 10. juni kl 11 er det åpent for alle som vil til å komme og se. (Program vedlagt). Da er det nemlig offisiell åpning av det som skal fungere som bygghytten for det store restaureringsarbeidet som pågår frem mot byjubileet i 2025. Her er garderober, dokumentasjonsrom, møterom, pausefasiliteter og verksted. Bygghytten består av to bygningsvolum som omkranser et fint tun hvor byens befolkning jevnlig vil bli invitert til å få informasjon om de pågående arbeidene i Domkirken.

Bygget er midlertidig og skal demonteres i god tid før byjubileet.

Som tidligere nevnt her på bloggen er bygghytte et begrep som betegner skurene der mestrene og deres arbeidslag hadde sine verksteder under oppføring av katedralene i middelaldrren. Noen ganger var det bare et enkelt tak inntil steinmuren, andre ganger frittstående bygninger.

Bygghytte er også betegnelsen på den gruppen av håndverkere som var samlet for å reise en katedral. Her var en rekke spesialiserte fagfolk nødvendige; blant annet steinhoggere, murere, tømmermenn, gjørtlere og glassarbeidere. Mange av disse var tilreisende, både fra innland og utland.

I middelaldere har slike sannsynligvis eksistert i Trondheim, Bergen, Stavanger, Hamar og Oslo. Vi vet ikke hvor Stavangerkatedralens bygghytte stod, men den har ganske sikkert ligget nær selve kirkemurene.

INVITASJON åpning bygghytte 10. juni 2017. rev

Bygghytten består av to bygningsvolumer som omkranser et fint lite tun. Det høyeste av byggene, mot Byparken, inneholder garderober, toaletter, møterom/ pauserom og dokumentasjonsrom/kontor.

Det laveste av de to bygningsvolumene inneholder verksted og teknisk rom. Verkstedet har store glassfelt ut mot tunet. De to byggene forbindes med en stor stein hylle hvor det skal lagres kleberstein.

Det er gitt god plass til å kunne invitere folk inn i tunet for å vise hvilke arbeider som pågår.

Historisk sus over utsikten fra garderobanlegget.

 

Facebooktwitterlinkedin