Fagdag om murverket

Ibenholt  i stillaset 12.03.2014
Riksantikvaren er vernemyndighet og rådgiver i restaureringsarbeidene på Domkirken. Det er helt vesentlig med en tett og god dialog med dem fra starten. Det ble derfor innkalt til fagdag med tema murverk straks deler av skifertaket var demontert og murkronen var avdekket. Harald Ibenholt fra Riksantikvaren stilte sammen med våre rådgivere på kleberstein og murverk. Tema: sprekkdannelser i kleberstein, metode for utskifting og reparasjon av kleberstein, oppbygging tak, overgang skifertekking/ kleberstein, innmurte jernanker som ruster m.m. Fuktansamlinger i murverket i søndre tårn var også et viktig tema som ble drøftet.

IMG_3758

Mye ser anderledes ut på nært hold. Jernstag i murverket blir et stort problem når det ruster og utvider seg. Sementfuger og stein sprekker.

Foto: Schjelderup & Gram

Facebooktwitterlinkedin