Sørgelig nyhet om skade på døpefonten

denne lenken kan du lese Stavanger kommunens pressemelding om det inntrufne transportuhellet.

Transporten ble gjennomført av Arkeologisk Museum-UiS på oppdrag fra restaureringsprosjektet. Vi gjør nå det ytterste for å begrense skadene og legge den best oppnåelige strategi for å restaurere døpefonten og få den trygt tilbake der den hører til; i Domkirken, til glede for fremtidige generasjoner.

Det skal ikke tas noen snarveier eller gjøres forhastede tiltak i arbeidet med dette uvurderlige kulturminnet. En utvalgt arbeidsgruppe av eksperter fra inn og utland etableres derfor for å sikre bredde og dybde i den kompetansen som kreves. Tett dialog med Riksantikvaren vil være en selvfølge gjennom hele prosessen.

Her på prosjektets hjemmeside vil du bli oppdatert på det som skjer videre.

Facebooktwitterlinkedin