Glassmaleriene er demonterte og lyset strømmer inn…

I løpet av de siste ukene har glassmaleriene blitt demontert og blir pakket for snarlig forsendelse til Trondheim. Der skal de repareres av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) sine egne glassmestre. Demonteringen har Arkeologisk Museum/UiS stått for. Med kun den midlertidige kanalplasten som erstatning for de ganske mørke glassmaleriene til Victor Sparre opplever vi et helt annet lys på både vakre detaljer og skader.

DSC00156

Ny kanalplast blir tilpassert de åpne vindusefeltene. Disse vil gi svært god beskyttelse frem til remontering neste sommer.

DSC00154

Pilastrene er utstyrte med bladdekor i velkjent stil. Det er lenge siden det falt så mye lys på dem.

DSC00153

Like til høyre for ett av de demonterte glassene.

 

DSC00281

Også skader på pilastrene kommer tydeligere frem og blir tilgjengelige for reparasjon når glassene er ute. Her har jerndybler fra tidligere reparasjoner bidrattt til å sprenge ut deler av kleberstein. Bruken av jern i eldre raparasjoner er svært omfattende, og man må regne med kontinuerlig tilsyn, vedlikehold og utbedringer i all overskuelig fremtid.

DSC_0004

Inne på metallverkstedet ved Arkeologisk Muesum /UiS finner vi igjen de demonterte glassfeltene Her monteres de i spesialbygde kasser og sikres for transporten til Trondheim. Foto: Geir Magnussen (AM/UiS).

DSC_0005

Facebooktwitterlinkedin