Brakkene blir informative

Det vakte en del oppstyr, eller harme, da åtte brakker ble stablet på plass foran Domkirken. Brakker av denne typen er ikke akkurat vakre, men de er helt nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsfolk skal ha gode og sikre arbeidsforhold.

Det har hele tiden vært planen å benytte brakkene og deler av byggegjerdene til informasjon om prosjektet. Brakkene skal males (tilnærmet) sorte, slik som Bygghytten, og det kommer opp store, informative oppslag på vegger og plankegjerder. Bildene under viser at forvandlingen er i gang. Det kalde været gjør at malingen må vente litt til, – men det kommer og det blir fint! Oppslagene er til informasjon til byens borgere og til turister (når de en gang kommer tilbake) og vil bidra til å gjøre også den stengte kirken til en attraksjon.

Det største oppslaget, mot Domkirkeplassen, presenterer noen av våre mange dedikerte fagfolk og håndverkere i arbeid med Domkirken. Deres dyktighet og glede over å gjøre godt arbeid på et verdifullt kulturminne, er en avgjørende suksessfaktor for prosjektet, – og for Domkirkens fremtid.
Det bygges en kombinasjon av netting- og plankegjerder for at vi kan gi enda bedre informasjon om det mangfoldige arbeidet som skal utføres før 2023. Til venstre, langs nordfasaden, ser vi at det store tak-over-tak-stillaset så smått er er påbegynt.
Dette bildet er velkjent for mange, og skal pryde brakkens fasade mote torget i et format på 3 x 4 meter.. Det er tatt av Thorvald Christensen, sommeren 1866, like før oppstarten på den omfattende restaureringen som varte til ut på 1870-tallet. Mariakirken, til venstre, var den gang byens brannstasjon og fikk stå enda noen få år før den ble revet. Det skal være fotografens søster, Agnes, som poserer i forgrunnen.
Facebooktwitterlinkedin