Varene er kommet og arbeidet er i gang

Kleberstein i ulike formater er ankommet. Steinen kommer opprinnelig fra Målselv i Troms, men er kjøpt inn via NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). I Trondheim er en del av steinene blitt saget til og klargjort for videre tilhogging i Bygghytten ved Stavanger domkirke.

Steinen fra Målselv er jevn og finkornet og derfor spesielt egnet til hogging av de mange fine detaljene som skal repareres og erstattes på Domkirkens østfasade.

Transporten var ikke helt som i middelalderen. Da ble det neppe brukt stein fra Troms, men lokal stein fra en rekke lokale brudd..

Deilig å ha varene i hus. Det er dermed klart for en ny etappe i arbeidet med Østfasaden.

Arkeologisk Museum/ UiS har og så skaffet seg egen sag for tilpasning av stein.

Kleberstein er vanligvis så mykt at det lett kan sages med vanlig håndsag. Her er Bjørn Idland i gang utenfor bygghyttens steinverksted.

Solveig Jónsdottir er leder for AM-UiS’ team på bygghytten. Her står hun klar med en rekke “pasienter” fra Domkirkens østfasade.

Kleberstein kan være så mye forskjellig, ikke minst med hensyn til motstandsdyktighet mot forvitring. Her ser vi godt hvordan en fial er satt sammen av en rekke steiner.

Mye kan repareres og settes på plass igjen, men slett ikke alt.

Bildet viser en knopp som har stått i toppen av en korsblomst. Her ligger også nye biter som er nøye tilpasset for innfelling i skadde partier i veggen. Fin sand og myke tepper skåner steinene under tilhoggingen.

 

 

Facebooktwitterlinkedin