Oppstartsseminar for brukermedvirkning

Prosjektet er inne i en fase der det er viktig å få klarlagt hvilke fremtidige behov som bør og kan dekkes for ulike grupper av brukere. Selv om det finnes en rekke interne og eksterne brukergrupper med tilknytning til Domkkiren, vil den primære brukeren være menigheten og dens ansatte. Også innenfor denne gruppen finnes det en rekke ulike behov og preferanser knyttet til nåtidig og fremtidig bruk av Stavangers unike middelalderkatedral, som menighetskirke, som konsertsal, som musealt fortidsminne eller som turistattraksjon. Det er tid for å komme med innspill, slik at prosjektet kan planlegge og gjennomføre gode, og mest mulig omforente, løsninger.

For å få dette til, trengs en mest mulig felles forståelse av mål, utfordringer og muligheter. Derfor samlet vi alle gruppedeltakere til en felles oppstart, hvor kirkeverge, prosjektleder og arkitekter gjorde rede for de mange store og små utfordringer der man ønsker brukernes innspill. Disse skal drøftes i oppsatte grupper og formidles til prosjekteringsgruppen gjennom prosjektets oppnevnte brukerrepresentanter. Det blir en travel vår.

Øivind Holtedahl informerte til slutt om planene for gjennomføringen av brukergruppenes arbeid. De som var med fikk forhåpentligvis etablert et felles utgangspunkt for en konstruktiv og framtidsrettet drøfting.

Vi var samlet en hel formiddag i den lyse, nye “Fuglesalen” ved Stavanger museum, MUST.

Mat og prat om alt og ingenting er en god start på det meste.

Samlingen ble rundet av med god lunsjmat. En rekke ugler satt i bakgrunnen og overvåket det hele, muligens med forventning om kloke tanker og gode innspill.

Arkitektene, her Per M Schjelderup, hadde en gjennomgang av ulike soner i kirken og hvilke utfordringer som venter der..

 

 

Facebooktwitterlinkedin