Tall Ships Race 26.-29. juli 2018

Arbeidslaget fra Arkeologisk Museum / UiS, som til vanlig jobber i Bygghytten og i stillaset mot parken, tok seg tid til å delta aktivt i årets maritime folkefest; anløpet av Tall Ships Race. En rekke maritime / historiske håndverksfag ble introdusert for folk flest gjennom utstillinger, demonstrasjon og workshops for barn (i alle aldre). Ikke minst ble hugging kleberstein en ny og spennende erfaring for mange. Dag etter dag var det stor pågang for å se og prøve materialer og verktøy som har preget byens kultur gjennom 900 år og blant annet gitt den byvåpenets motiv. Prosjektet retter stor takk til staben fra AM-UiS som stod løpet, smilte og som fortsatte å smile lenge etter at det hele var ferdig. Det må ha vært mye gjensidig glede her.           De fleste av bildene er tatt av staben fra AM-UiS.

Solveig bistår til barnearbeid med historisk sus.

Samarbeid om håndarbeid. Læring i full flyt.

Akira i fullt arbeid med klebersteinsdetaljer til Domkirkens østfasade, – midt i folkevrimmelen.

Flott visning av de ulike meislene og deres spor.

En plutselig regnskur tømte torget for all aktivitet…

… men flott, stille sommervær var det mest av.

Torget som levende tradisjonsverksted fascinerer mer enn souvenirsalg, – for de aller fleste.

Her er gjengen samlet etter en god dag på torget. Ikke så mye misnøye å spore, men en veldig samling steinkompetanse et faglig samhold av de sjeldne. Koordinator er Solveig Jonsdottir, helt til venstre. Den eneste i arbeidslaget som ikke er ansatt ved AM-UiS er Mathies Ekelund Erlandse, helt til høyre i bildet, – bygningsantikvar ved MUST.

Facebooktwitterlinkedin