Restverdiredning / RVR

Enten man restaurerer en middelalderkatedral for de neste 900 år, eller man skal sikre verdier etter en oppstått brann / flom, vil det være helt avgjørende å ha stor innsikt i hva som er verdifullt og hvordan dette kan reddes. Vi var heldige å få besøk av en stor gruppe brannfolk og andre fagfolk med ekspertise innen Restverdiredning. Det hele var del av et stort RVR-seminar (et samarbeid mellom brannvernetatene og forsikringsbransjen), der vi fikk presentere Stavanger domkirke som “case” og fikk vist fram kirkerommets verdier og utfordringer. Det kom tydelig fram at her har vi noen store utfordringer den dagen det brenner og vannet strømmer fra sprinkleranlegget. Noe kan forebygges med bedre sikringstiltak, noe løses kun gjennom forberedelser og øvelser.

Live Gram og Per M Schjelderup (neste bilde) presenterte prosjektets og katedralens mange utfordringer.(Begge foto: Ove Brandt)

Kirkevergens byggsjef, Rune Langeland Rimestad, gikk i detalj om noen av de største utfordringene, bla.a. den sårbare og uerstattelige preikestolen. (Foto: Ove Brandt)

Her er det selve døpefonten som er problembarnet. Hva tåler den og hvordan skal den sikres? (Foto: Ove Brandt)

Over og under: Ulike utfordringer og scenarier ble drøftet i større og mindre grupper.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Facebooktwitterlinkedin