Tak over tak og hull på hull

Det skjer mye i Domkirken for tiden. Inne har arkeologene spennende uker med funn som både bekrefter og overrasker. Også utvendig vil prosjektet settes et stadig sterkere preg på bylandskapet. Tak-over-tak stillaset har vi skrevet om tidligere. Nå er det for alvor på vei opp og store partier av midlertidig tak monteres på bakken og heises på plass. Noen få godværsdager er en sjanse man ikke lar gå fra seg, så nå går det unna. Om ca et år skal det hele nede igjen.

Ned i parken er det satt opp gjerder rundt det som skal bli fem energibrønner, opp mot 300 meter dype, men bare 16 cm i diameter. Når de er boret ferdig, og rørene gravd frem til Domkirken, vil det hele ligge usynlig inder parkens grusganger. Arbeidet utføres i tett samarbeid med både arkeolog og arborist (tre-ekspert), som på hver siden måter skal bidra til at arbeidet ikke skader parkens natur- og kulturmiljø.

Både sett fra Torget og fra Domkirkeplassen vil man merke at Domkirken øker sitt volum betraktelig. Her er taket under montasje. Den store seilføringen gjør det tryggest å arbeide når det ikke er så mye vind. Det hele holdes nede av lodd på bakken. Foran ser vi nye tak-seksjoner under konstruksjon. Den nye omtalet brakken blir liten i dette selskapet. Ganske straks blir den malt sort (som bygghytten) og vil gjøre enda mindre av seg.
Gjerdene er på plass i parken og boring av en rekke brønner kan komme i gang. Arboristen skal passe på at hullene ikke treffer eller skader viktige trerøtter.
Et kryss på bakken markerer stedet for ett av flere brønnhull. Her skal Domkirkens varmeanlegg hente en god del av sin energi.

Facebooktwitterlinkedin