Sort engasjement for arkeologiske utgravinger

Riksantikvaren vedtok den 9. september å frafalle krav om arkeologiske undersøker i grunnen under Domkirken. Dermed foreligger det heller ingen tillatelse til arkeologisk utgraving. I jordlagene under skipet finnes rester av graver fra tiden før kirken ble bygget og frem til begynnelsen av 1800-tallet. Det er også funnet spor etter det som kan være en kalkovn fra byggingen av Domkirken. Her er åpenbart materiale som vil kunne gi oss nye opplysninger om byens tidligste historie. For de fleste kom derfor vedtaket som en stor overraskelse og, for mange, en stor skuffelse.

Restaureringsprosjektet har aldri uttrykket ønske om å slippe unna arkeologiske undersøkelser, men har samtidig et kritisk behov for å få avklart hva som skal skje.

Mange personer og institusjoner har nå engasjert seg for at Riksantikvaren skal omgjøre sitt vedtak. Det tas til orde for at en grundig arkeologisk utgraving blir gjennomført før oppfylling av krypkjelleren og at uutforskede kapitler i Stavangers historie dermed kan bli belyst og beskrevet. Siste ord er neppe sagt. Vi i prosjektet følger spent med i håp om en konklusjon som mange kan stille seg bak og som gir grunnlag for planlegging av fremdrift og bemanning med nødvendig realisme og forutsigbarhet.

Lenkene som følger viser noe av det som skrives og ytres.

https://www.aftenbladet.no/kultur/i/kRRa7a/begrav-ikke-den-beste-muligheten-var-til-a-fa-vite-mer-om-byens-og-ki
https://www.nrk.no/rogaland/riksantikvaren-sier-nei-til-a-granske-graver-i-stavanger-domkirke-1.15209871
https://www.aftenbladet.no/kultur/i/kRJlwk/ikke-legg-lokk-pa-historien
https://www.aftenbladet.no/kultur/i/Ald4Mn/harreisende-og-tragisk-ordfreren-er-helt-enig
https://www.aftenbladet.no/kultur/i/411jee/la-arkeologene-grave-under-domkirken
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202010/DKRO99102620/avspiller
Facebooktwitterlinkedin