Mange gigabyte med digitalisert middelalder…

For noen år siden ble hele Stavanger domkirke laser-scannet av firmaet Geoplan as. Nå er punktskyen hentet fram igjen og “rensket” av Marcin Gladki, ekspert på digital oppmåling av historiske bygninger. Dermed får vi en fullverdig digital modell av kirkebygget, til stor nytte som dokumentasjon og til stor glede for oss som skal prosjektere og visualisere. Gldaki foretar også nå en fotogrammetrisk dokumentasjon av østfasaden og østre del av koret, der stillaset snart kommer opp (byggingen starter 11. april). En slik fotogrammetrisk dokumentasjon er basert på stereoskopisk fotografering og vil gi oss en svært realistisk og detalsjert modell av bygget og et helt nødvendig oppdatert grunnlagsmateriale for de omfattende registreringer som skal gjøres av stein, skader, forelsåtte tiltak osv… Arkeologisk Museum/UiS og Geo-arkeolog Per Storemyr er viktige medspillere i utviklingen av materialet. Bildene gir kun et lite glimt av hva som er på gang. Mer kommer, – det er bare å glede seg.

image001

Slik kan en punktsky av Stavanger domkirke se ut. Den består av millioner av enkeltpunkter som samlet ser ut som en bygningskropp. Her kan vi zoome inn på detaljer, dreie på modellen, gå inn i bygget, lage snitt osv…

image002

Detaljnivå og presisjon er imponerende. Selv verktøymerkene etter middelalderens steinhoggere er helt tydelige og den minste skade blir avslørt og dokumentert.

image003

I dagens statusmøte for den digital oppmålingen fikk vi samtidig innblikk stereo-fotograferingen som utføres av Marcin Gladki, den utrolige presisjonen som ligger i de laserscannede detaljene og ikke minst, Per Storemyr’s brede erfaring på området (via Skype).

 

Facebooktwitterlinkedin