Nye avsløringer om Domkirkens barokke kirkekunst

Stavanger domkirke er kjent som landets mest autentiske middelalderkatedral og dermed et helt unikt, nasjonalt kulturminne. Likevel er det gjennomført lite forskning både på bygget og inventaret. Det pågående restaureringsarbeidet har likevel gitt anledning til ny og spennende innsikt på en rekke felt.

Noe av det mest spennende er er de undersøkelsene som møbelsnekker Michael Heng ved MUST har gjennomført sammen med Hans Eivind Ness og konservatorene Lise Chantrier Asen, Anne Ytterdal og Hilde Smestad Moore fra Arkeologisk museum-UiS. De stilte spørsmål ved om det virkelig var Anders L. Smith som malte og skar ut de fem epitafiene og den unike prekestolen, og de har gjort interessante funn. Følg lenken og les mer:

https://www.idunn.no/doi/10.18261/kk.106.3.1?fbclid=IwAR0JXwunhPrGFhRSugOTlv09foIxbdQMb7tKnjh_DZpEnFnnHUlhrQfHtnU

Facebooktwitterlinkedin