Biskop Ivar og biskop Arne

I mars 2017 ble Ivar Braut vigslet til ny biskopen i Stavanger domkirke. Biskopen er formelt sett øverste myndighet i alle saker som omhandler bygningsmessige endringer av  Stavanger domkirke. Riksantikvaren er biskopens rådgiver og det er i praksis Riksantikvarens vedtak som gjøres gjeldende. Likevel er det viktig at Biskopen har kjennskap til  arbeid som pågår, ikke minst det som får konsekvenser for drift og bruk av biskopens egen katedral. Det var derfor gledelig at biskopen hadde anledning til en orientering om restaureringsarbeidene og hvilke utfordringer prosjektet står over for. Det ble også tid til en liten tur til topps i stillaset for å se nærmere på de pågående arbeidene med murverket for til slutt å hilse på en tidligere kollega: Biskop Arne.

Biskop Ivar og biskop Arne.

Restaureringsarkitektene Per M. Schjelderup og Live Gram presenterte restaureringsplanen og prosjektet for den nye biskopen, her sammen med prosjektleder Britta Goldberg til venstre og Kirkeverge Svein Inge Thorstvedt til høyre.

I stillaset for å se på den pågående steinkonserveringen som utføres på domkirkens østfront.

 

Facebooktwitterlinkedin