Victor Sparres glassmaleri monteres

Etter det omfattende hærverket på østfasadens glassmaleri i 2014, ble det demontert og sendt til restaurering i Trondheim, ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR. Nå som steinarbeidet på fasaden går mot slutten, skal glassfeltene endelig på plass igjen. Montering av mykt og sårbart blyglass i en klebersteinsvegg fra middelalderen er ikke “beine veien”, men krever høy grad av tilpasninger og tverrfaglig samarbeid. Arkeologisk museum har fagfolkene som trengs og vil derfor stå for arbeidet.

Ferdig restaurerte glassfelt ligger klare for montering på det tomme korgulvet.
Utgangspunktet er ikke veldig enkelt. Her skal sårbar stein og sårbart glass monteres på en måte som varer…
De midlertidige “glassmaleriene”, laget av elever ved Bergeland VGS, henger fint brettet over stillaset.


Facebooktwitterlinkedin