Gravsteiner på vandring

Siden middelalderen har det ligget en hel del gravsteiner på kirkens innvendige jordgulv. I løpet av 1800-tallet ble gravene fjernet og jordgulvet ble gravet ut og erstattet med tre. Da ble en rekke av gravsteinene lagret og forlagt i krypten under koret. Langt senere, da krypten ble omgjort til forsamlingslokale, ble noen av disse stilt ut langs kryptens vegger. To særlig betydningsfulle steiner ble også satt opp i forhallen (våpenhuset).

Før arbeidet med ombygging av krypten kan starte for alvor, er det nødvendig å flytte tre av disse til Domkirken lager i Våland fjellhall, da disse kommer i veien og kan komme til skade under etablering av nytt inventar. De steinene som står igjen vil bli omhyggelig beskyttet på stedet. Arkeologisk museum har utført det møysommelige arbeidet med å sikre, løsne og heise steinene opp fra krypten. I skrivende stund står de pakket og klare for transport til fjellhallen.

Slik så det ut i krypten på før det ble ryddet opp for de arkeologiske utgravingene på slutten av 1960-tallet. Rommet vi ser inn i, er i dag kjøkken, vaskerom og, helt innerst, toaletter. Flere av steinene som i dag er stilt ut, kan vi finne igjen i dette bildet.
Oversikt over de steinene, gravsteiner og epitafier (minnesteiner) som har hatt sin faste plass i Domkirken. De fleste får stå, men steinene K-01, K-03 og K-04 er nå på flyttefot.
Konservator og personell fra Arkeologisk Museum-UiS får god hjelp av tømrer fra Faber bygg, som har ansvaret for den videre demonteringen av gulvet. Stein K04 henger i stroppene for å lastes trygt ned på en palle.
Steinene er klare for transport; nærmest K-01, deretter K-04 og K-03. Alle er i god behold. K-01 er kun den nederste delen av en langt større gravstein (tilsvarende K-03). Ved etablering av smijernsgjerdet rundet Kongsgård skole, mot torget og mot parken, ble en del av steinene delt opp og brukt som fundamenter. Denne delen, som ble igjen i krypten, har fåtte et nytt og beskyttet liv som fredet kulturminne.
Facebooktwitterlinkedin