Arkeologisk kartlegging (ute)

Til våren skal det, etter planen graves grøfter for nye rør på sør- og østsiden av kirken, slik at dette er på plass før kirkens stenges i mai 2020. Riksantikvaren har satt krav om at det prøvegraves på kritiske punkter, der vi lager nye grøfter eller går dypere enn tidligere rørføringer. I områder med gamle rør, møter også man på en rekke rester av både omrørte og intakte graver. NIKU er derfor på plass for å gjennomføre denne kartleggingen. Resultatet kan få mye å si for hvor omfattende og komplisert det gravearbeidet blir til våren.

Det graves med både stort og smått redskap. Her sorteres de ulike massene forsiktig i ulike hauger og arkeologen tar vare på alle funn av interesse.
Det viktigste er å påvise nøyaktig hvor de gamle rørene ligger og mulige konflikter med urørt arkeologi. Her fant vi rør på ca 1 m dybde like øst for nordre tårn (mot parken).
Arkeolog Jon Brænne fra NIKU i arbeid med forsvarlig pakking av beinfunn.
Domkirkens umiddelbare omgivelser er en gravplass, selv om det i dag fremstår som park- og gangarealer. Selv i masser som for lengst er omrørte og flyttet på, finnes en rekke rester av gravlagte mennesker. Disse tas vare på, katalogiseres og blir gjenstand for senere undersøkelser og forskning.
Facebooktwitterlinkedin