Bevegelser i murverket?

I forbindelse med restaureringen av Domkirkens vestfront i 2014 åpenbarte det seg innmurte jernstag og sprekkdannelser i hjørnet mot nord. Se også tidligere innlegg om dette. Vi har samarbeidet med ulike rådgivere og ingeniører for å forstå hvorfor stagene ble montert, og ikke minst hvorfor dette har medført sprekkdannelser.

Vi vet med stpr sikkerhet at jernstagene ble montert under 1870-restaureringen under ledelse av arkitekt von der Lippe. I den forbindelse ble øvre del av murverket i nordvestre hjørne demontert og oppmurt på nytt.

Mye tyder på at nytt oppheng for klokkespillet, etablert på 40-tallet, også kan være medvirkende årsak noen av sprekkene vi ser. Vår bekymring er om sprekken har stabilisert seg eller om de satadig utvikler seg ekskalerer. Derfor er det nå igangsatt overvåking på strategiske steder.

Arkeologisk museum/ UiS ved George Edward Murphy har i samarbeid med Julian Johnson i det engelske firmaet Avongard montert et nyutviklet og presist målesystem for å fange opp eventuelle bevegelser.

WEB-To-engelsk-herrer-og-en-datalogger

Murer George Edward Murphy ved Arkeologisk museum/ Uis (til venstre) og Julian Johnson i firmaet Avongard. To kyndige engelskmenn involvert i Domkirkeprosjektet.

Selve måleinstrumentet er sylindrisk (ca 5 cm i diameter) og monteres loddrett på veggen over sprekken. Ut fra sylinderen går det en fjærbelastet wire som strekkes over sprekken og festes i en skrue på andre siden. Apparatet kalibreres ved montering og rgistrerer om sprekken blir mindre eller større (stramming eller slakking) med en nøyaktighet på 0,1 mm.

For å kontrollere om eventeulle bevegelser kan knyttes til temperatursvingninger er apparatet også utstyrt med termometer som måler temperaturen i murverket.

WEB-Under-montering

Måleinstrumentet under montering over det vertikale jernstaget man kan se ved kirkens nordvestre hjørne. Julian Johnson fra det engelsek firmaet Avongard står for montasjen.

WEB-ferdig-montert

Det utvendige måleinstrumentet ferdig montert.

Data-loggen registrerer målinger hver time. Det er også mulig å programmere for å registrere målinger hvert minutt hvis det viser seg å bli nødvendig. På den måten kan vi feks måle nøyaktig om eventuelle bevegelse f.eks har sammenheng med at kirkeklokkene ringer.

Målingene lastes ned hver måned slik at data kan bli tolket. Første avlesning vil skje 1. mai 2015

Innvendig i den gamle vindeltrappen er det  montert en såkalt «Tell Tale» over en markant sprekkdannelse i ytterveggen. Selv om de bare er nøyaktige til 1 mm, kan «Tell-Tales» gi et rask visuelt bilde av bevegelser innenfor den definerte måleskalaen. I tillegg til måleinstrumentene er det, både innvendig og utvendig, montert tynne plater over sprekkene. Platene vil brekke selv ved små endringer og dermed gi en klar indikasjon på at det er bevegelser i murverket.

WEB-image002

En såkalt “Tell-Tale” monter over sprekk på innsiden av murverket i nordvestre hjørnet av kirken. Akkura her  kan vi set at en stein er blitt revet i to av setningene i murverket. Store krefter er i spill.

 

Alle foto i dette innlegget: George E. Murphy, Arkeologisk museum/UiS

Facebooktwitterlinkedin